Suunto 9 Baro

הכירו את הפרטים על Suunto 9 Baro / Suunto 9

כל הפרטים על Suunto 9 Baro / Suunto 9.

סונטו הציגו את הדגם שמחליף את ה Suunto Spartan Ultra ובדרך החליפו את השם ל  Suunto 9 Baro.

הדגם שמחליף את Suunto Spartan Sport HR Baro  נקרא בפשטות עכשיו Suunto 9.

המפרטים של Suunto 9 Baro / Suunto 9 נוספו לכל טבלאות ההשוואה בבלוג.

בפוסט עצמו הוספתי עמודת השוואה לנתוני הספארטן אולטרה.

המצפן:
מוצרי Suunto Suunto 9 Baroמפרטי שעוני Suuntoכלל מפרטי השעונים

חידושים עיקריים ביחס לדגם הספארטן אולטרה:

– מד דופק מובנה כולל מעקב דופק 24X7.

– רכיב GPS של סוני (בעבר סירף).

– FusedTrack – הוספת נתוני GPS ללא הפעלת ה GPS אלא בשימוש חיישנים אחרים.

– שליטה על ביצועי הסוללה גם תוך כדי אימון. (תמונת השוואה מתחת לטבלת המפרט).

– למידה של הפעילות שלך (לדוגמה ריצה של 3 שעות כל שישי) והתראה יום לפני על סוללה נמוכה במקרה הצורך. 

– החלפת רצועת יד ללא כלים.

 

הבדלים עיקריים בין Suunto 9 Baro / Suunto 9:

– משקל 72 גרם מול 81 גרם ב Baro.

– זכוכית מינרלית ולא ספיר.

– ויתור על הברומטר ולכן נתוני הגובה נלקחים מהג’י.פיאס (לווינים).

– אין חיווי להתראות סערה.

– אין חיווי טמפרטורה.

 

תכונות עיקריות:

שם השעוןSuunto Spartan UltraSuunto 9 BaroSuunto 9
תקציביקריקרביניים
מידות חיצוניותמעגלי בקוטר 50 מ"מ
גובה 17 מ"מ
מעגלי בקוטר 50 מ"מ
גובה 16.8 מ"מ
מעגלי בקוטר 50 מ"מ
גובה 16.5 מ"מ
מסךצבעוני
320X300 פיקסלים
צבעוני
320X300 פיקסלים
צבעוני
320X300 פיקסלים
משקל73 גרם81 גרם72 גרם
חומריםמתכת וזכוכית ספירמתכת וזכוכית ספירמתכת וזכוכית מינרלית
תפעול3 כפתורים + מסך מגע3 כפתורים + מסך מגע3 כפתורים + מסך מגע
זמן סוללה20 ימים - מצב שעון
18 שעות - דגימה כל שניה BEST
35 שעות - דגימה כל שניה GOOD
140 שעות - דגימה כל דקה OK
14 ימים - מצב שעון ללא התראות וללא מעקב דופק 24/7
7 ימים - מצב שעון כולל התראות ומעקב דופק 24/7
25 שעות דגימה כל שניה Performance
50 שעות - דגימה כל דקה Endurance
120 שעות - דגימה כל 2 דקות Ultra
14 ימים - מצב שעון ללא התראות וללא מעקב דופק 24/7
7 ימים - מצב שעון כולל התראות ומעקב דופק 24/7
25 שעות דגימה כל שניה Performance
50 שעות - דגימה כל דקה Endurance
120 שעות - דגימה כל 2 דקות Ultra
עמידות במים100 מטר100 מטר100 מטר
סוגי התראותקולית + רטטקולית + רטטקולית + רטט
תאורהמצויינת + שליטה בבהירותמצויינת + שליטה בבהירותמצויינת + שליטה בבהירות
מד דופקרצועת דופקמובנה + רצועת דופקמובנה + רצועת דופק
מד גובהברומטרברומטרג'י.פי.אס
מצפןמגנטימגנטימגנטי
מד טמפרטורהכןכןלא
תמיכה בעבריתבתפריטי השעון + התראותבתפריטי השעון + התראותבתפריטי השעון + התראות
כל הזכויות שמורות לאיתמר לטניק
ולבלוג ספורט - לא מילה גסה
תמיכה ב Wi-Fiלאלאלא
תמיכה במעקב פעילות יומי
(קלוריות, צעדים ומרחק)
כןכןכן
רשתות לוויניםGPS + GLONASSGPS + GLONASSGPS + GLONASS
מיועד לריצהכן כן כן
תמיכה ב Footpod (ריצה)כןכןכן
תמיכה במד הספק (ריצה)כןכןכן
מיועד לרכיבהכןכןכן
תמיכה בחיישן
Speed/Cadence
(רכיבה)
כןכןכן
תמיכה במד הספק (רכיבה)כןכןכן
מיועד לשחיהבריכה ומים פתוחים.
קבלת דופק מרצועת חזה
בריכה ומים פתוחים.
קבלת דופק מרצועת חזה
בריכה ומים פתוחים.
קבלת דופק מרצועת חזה
מיועד לצלילהלאלאלא
מיועד לטריאתלוןכןכןכן
ניווטמסלול
Back to start
מסלול
Back to start
מסלול
Back to start
הורדת מסלולים לשעוןדרך האתר או האפליקציהדרך האתר או האפליקציהדרך האתר או האפליקציה
תמיכה ביצירת פרופילי אימוןכןכןכן
יצירה והורדת אימונים לשעוןלאלאלא
Live Trackingלאלאלא
שליטה בנגן שבסלולרילאלאלא
נגן מובנהלאלאלא
חיישן סטורציית חמצן בדם
Blood oxygen saturation
לאלאלא
שליחת אות מצוקה
(נדרש סלולרי)
לאלאלא
תמיכה באפליקציות בשעוןלאלאלא
watch faceמובנה בשעוןמובנה בשעוןמובנה בשעון
יכולת עדכון גרסהמחשבמחשבמחשב

 

השוואת נתוני סוללה בין המצבים השונים:

כתוב/כתבי תגובה